Vår historia

Antistillas skolas historia började 1999 då skolan invigdes under pompa och ståt.

Antistilla skolas historia

Redan på 1910-talet bedrevs det skola på Lagnövallen och den lades ner 1938. Lagnövallen stod sedan tom under en tid och köptes av Anders och Olle Schager på 60-talet. De i sin tur donerade fastigheterna till KFUM:s gymnastikavdelningar som under en lång tid använde dem som träningsgård.

Här nedan kan du läsa om viktiga händelser under vår resa med verksamhet från förskola till idag förskola-skola-evenemang-uthyrning och utbildning:

 1. 1987 startade förskolan sin verksamhet och under förskola, vår historia kan du läsa mer.
 2. 1998 föddes tanken att utöka den redan etablerade verksamheten bestående av förskola - evenemang - utbildning och uthyrning av lokaler med skola för förskoleklass upp tilll och med årskurs 3. En ansökan skickades till Skolverket.
 3. 1999 i augusti slogs dörrarna upp till Norra Lagnö skola som då hade KFUM Värmdö som sin huvudman. Skolan startade upp med en F-1:a som sedan succesivt med åren fylldes på till dess att vi hade förskoleklass till och med årskurs 3. Lokalerna bestod då av förutom vår fantastiska gymnastikhall, Storsalen och Trappsalen. Rektor var då Ancie Lind.
 4. 2002 lades verksamheten över i ett av KFUM Värmdö helägt aktiebolaget med namnet Antistilla. Pappa till namnet är Per Andrén.
 5. 2004 utökades skolans lokaler med en ny entré, skolsalen Hoppet och en evenemangsentré.
 6. 2005 bildades Stiftelsen Lagnövallen och KFUM Värmdö donerade fastigheterna och bolaget Antistilla till stiftelsen. Syftet med stiftelsen var att säkerställa att fastigheterna och Antistillas verksamhet skulle bevaras och utvecklas i enlighet med stiftelseförordnandet och Norra Lagnö Skola namn till Antistilla skola.
 7. 2008 antas Antistillas vision en kropp och knopp i balans. En utveckling och sammanfatting av den erfarenhet och kompetens kring motorikens och hjärnas utveckling och samspel som då fanns hos Antistillas ledning och medarbetare.
 8. 2011 Antistillas ledning gör en omorganisation och  Ann-christine Häggström tillträder som rektor.
 9. 2016 i oktober tillträder Annika Edin som tf rektor och övertar rektorskapet fullt ut i januari 2017.
 10. 2017 firar verksamhet 30 årsjubileum
 11. 2018 uthyrning av lokaler, evenemang och utbildning ansvar  Stiftelsen Lagnövallen för from  den 1 juli 2018. Det innebär att Antistilla enbart bedriver förskola och skola.
 12. 2018 Annika Edin återgår som lärare i skolan och ersätts av Maj-Len Ehrnsten som from 1 augusti axlar rollen som förskolechef och rektor.
 13. 2018 Ancie Lind lämnade i november över vd-rollen till Josefin von Walden. Ancie fortsätter inom Atistillas verksamhet som mentor för vd och rektor och arbetar med övergripande administrations och förvaltningsuppgifter.

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015