Kunskaper

Inhämtning av kunskaper sker ständigt i lek och aktivitet och du som vårdnadshavare har möjlighet att följa ditt barns utveckling och lärande genom bl.a. det webbaserade internetverktyget Schoolsoft.

Följ din elevs kunskpasutveckling

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar kunskaper och ge en grund för fortsatt utbildning. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet som ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt.

  1. Vid lämning och hämtning finns det tillfälle att ställa frågor kring dagen.
  2. Vill du prata med någon av skolans personal är du alltid välkommen att boka ett möte.
  3. Förskoleklassbrev och informationsbrev för åk 1-3 läggs ut på SchoolSoft på fredagar senast 14.00.
  4. Genom Schoolsoft som är ett webbaserat internetverktyg kan du följa ditt barns lärande. Inloggning får du av rektor. 
  5. Varje termin bjuds eleven och dess vårdnadshavare in till ett elevstyrt utvecklingssamtal där läraren i en framåtsyftande skriftlig plan sammanfattar vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapsmålen och utvecklas så långt som möjligt. Syftet är ge eleven ökad kunskap om och inflytande över det egna lärande och ta ansvar för och påverka sina studier.      

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015