Våra traditioner

bidrar till att skapa ett lustfyllt lärande och en trygghet. Till en del av våra traditioner välkomnar vi föräldrar, släkt och vänner.

Skolans och fritids traditioner

Under åren som gått sedan start 1999 har våra traditioner vuxit fram. Vår upplevelse är att de är uppskattade tillfällen som ger en extra stjärnglans till vardagen.

  1. Vi firar vår skolstart med upprop och tårtkalas i det gröna.
  2. Varje termin startar vi upp med Vi på Antistilla i syfte att bl.a. skapa gemenskap, lära känna varandra, uppdatera skolans regler och diskutera hur gör jag för att vara en bra kompis.
  3. Lucia firar vi utomhus och eleverna bjuder på ett skönsjungade tåg. Föräldrar, släkt och vänner är välkomna!
  4. Vi avslutar höstterminen med en julshow där alla elever deltar efter förmåga. Även här välkomnar vi föräldrar, släkt och vänner.
  5. På våren anordnar elevrådet den årliga skolfesten. En fest med tema som eleverna tillsammans bestämmer.
  6. I april firar vi Världsboksdagen, då tar läsandet, berättandet och lyssnandet plats i varje vrå i skolan.
  7. I maj springer eleverna Blåbärsloppet. Det är en förutbestämd bana på skolgården som avslutas med blåbärssoppa och diplom efter målgång.
  8. Antistillaspelen är en femkamp där också förskolans barn deltar. Eleverna i åk 3 är funktionärer och ser tillsammans med skolans pedagoger till att allt fungerar.
  9. Strax före skolavslutningen tackar vi av elever i åk 3 genom att bjuda dem och deras vårdnadshavare på middag med underhållning.
  10. Läsåret avslutar vi med en skolavslutning med sommarshow där alla elever deltar på ett eller annat sätt. Föräldrar, släkt och vänner är välkomna.

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015