Styrdokument

Vår verksamhet utgår från Läroplanen Lgr 11 rev 16, skolans arbetsplan och likabehandlingsplan.

Styrdokument

Läroplanen kännetecknas av att målen för verksamheten är öppna, dvs. de förutsätter en lokal tolkning, se arbetsplan och likabehandlingsplan. De nationella styrdokumenten anger vad verksamheten i skolan ska inriktas mot, dvs. målen för verksamheten. Den lokala nivån beslutar hur verksamheten i skolan ska organiseras för att nå de nationella målen och vad det konkreta innehållet ska vara.

  1. Skolans läroplan, Lgr 11, beskriver skolans värdegrund och vilka mål och uppdrag som skolan har samt mål att uppnå för elever i årskurs 3. Du kan läsa den i sin helhet genom att följa länken här till höger på sidan.
  2. Antistillas skolas arbetsplan beskriver hur vi arbetar för att uppnå målen i läroplanen, våra lokala mål och utvecklingsområden. Du som vårdnadshavare med elev i Antistilla skola kan läsa mer på Schoolsoft.
  3. Antistillas skolas likabehandlingsplan beskriver hur vi arbetar med att förebygga all form av kränkande behandling, diskriminering och hur vi bl.a. agerar om en elev upplever sig kränkt. Du som vårdnadshavare med elev i Antistilla skola kan läsa mer på Schoolsoft.

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015