En kropp och knopp i balans

Motorikens utvecklingen sker i nära samspel med hjärnans utveckling! Lärandet består av så mycket mer än bara den kognitiva inlärningen. Vi lär med alla våra sinnen och med en kropp och knopp i balans får vi de bästa förutsättningarna.

Fysisk och mental balans

Elevernas vardag består av att lära, leka och utvecklas. Vi arbetar för att de ska se sin egen utveckling, vara stolta över och också våga utmana sig själva både fysiskt och mentalt.

  1. Redan från förskoleklass har våra elever 120 minuter rörelse i veckan.
  2. På ett lustfyllt sätt får eleverna kontinuerligt tillfälle att träna grundrörelserna och integrera eventuella reflexrester.
  3. Under lektionstid har vi inslag av olika fysiska aktiviteter.
  4. På förmiddagen har eleverna 30 minuters rast och lunchrasten är 1 timme och 30 minuter lång. Det medför att eleverna får tillfälle att vara ute, leka och träna sina motoriska färdigheter, socialt samspel, turtagning och mycket mer.
  5. En dag i månaden har vi rörelsedag då barnen får prova på olika aktiviteter såsom, skidåkning, badminton, bowling, pingis, klättring mm.

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015