Fritids

Före och efter ordinarie skoldag erbjuder vi fritidshemsverksamhet. Fritidshemmet är ett komplement till skolan och erbjuder olika aktiviteter, lek och vila.

Information om Fritidsverksamheten

Tillsammans ska skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Lek, rörelse och skapande är hörnstenar i verksamheten.

Vi tillvaratar elevernas lust att lära och stödjer elevernas sociala  utveckling, fördjupar deras kunskaper och erfarenheter genom att erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. 

  1. Eleverna är under fritidstid uppdelade i mindre grupper med verksamhet både inomhus och utomhus.
  2. Vi har tillgång till vår gymnastikhall där vi erbjuder olika lekar och spel. Vi erbjuder också skapande aktiviteter, spel och konstruktion.
  3. Det finns alltid möjlighet att välja att leka, tillsammans med någon eller några kompisar
  4. På loven erbjuder vi blandade aktiviteter och ofta någon utflykt.
  5. I mars har vi ett stort födelsedagskalas för de barn som fyller år januari till juni och i oktober firar vi de barn som fyller år juli till december.
  6. I fritidsnytt kan du läsa om vår verksamhet. Fritidsnytt hittar du på SchoolSoft.
  7. I arbetsplanen för fritidshem kan du läs mer hur vi arbetar.

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015