Förskoleklass

Från det år barnet fyller 6 år är det obligatorisks med start i förskoleklass som är en egen skolform. Första steget in i skolans värld! Ett väldigt viktigt steg!

Information om Förskoleklass

Förskoleklassen fungerar som en övergång mellan förskolan och åk 1. I förskoleklassen kombineras förskolans och skolans arbetssätt och metodik. Förskoleklassen stimulerar till utveckling och lärande och förbereder inför skolstart i åk 1. From läsåret 2018-2019 är förskoleklassen en obligatorisk skolform vilket innebär skolplikt.

Verksamheten pågår under ungefär tre timmar per dag. Resten av dagen erbjuds eleverna att delta i fritidsverksamheten. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet gäller för denna verksamhet. Se länk till höger på sidan.

  1. Från kl 06.30 fram tills förskoleklassens lektioner börjar är det fritidsverksamhet. För de barn som önskar och är på plats före kl 07.15 serveras det frukost.
  2. Eleverna äter lunch kl 11.00 och har gemensam lunchrast med eleverna i åk 1-3 mellan 11.30-12.30.
  3. Ca 13.30 avslutas dagen och då tar fritidsverksamheten vid.
  4. 2 dagar i veckan har förskoleklassen 60 minuters rörelsepass.
  5. En dag i månaden har Antistilla skola rörelsedag och då deltar självklart också förskoleklasseleverna.
  6. Som vårdnadshavare kan du följa ditt barns utveckling och lärande via SchoolSoft. 

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015