Förskoleklass

Från det år barnet fyller 6 år har det rätt att börja i för­skoleklass. Förskoleklass är en egen skolform där skapande arbete och lek dominerar undervisningen. Förskoleklassen är en frivillig skolform.

Information om Förskoleklass

Förskoleklassen fungerar som en övergång mellan förskolan och den obligatoriska skolan. I förskoleklassen kombineras förskolans och skolans arbetssätt och metodik. Förskoleklassen stimulerar till utveckling och lärande och förbereder inför skolstart. From läsåret 2018-2019 är även förskoleklassen en obligatorisk skolform vilket innebär skolplikt.

Verksamheten pågår under ungefär tre timmar per dag. Resten av dagen erbjuds eleverna att delta i fritidsverksamheten. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet gäller för denna verksamhet. Se länk till höger på sidan.

  1. Från kl 06.30 till 08.30 är det fritidsverksamhet. För de barn som önskar och är på plats före kl 07.15 serveras det frukost.
  2. 08.30 börjar förskoleklassen sin undervisningstid och dessförinnan är de barn som kommer tidigare ute och leker tillsammans med någon av skolans personal.
  3. Eleverna äter lunch kl 11.00 och har gemensam lunchrast med eleverna i åk 1-3 mellan 11.30-12.30.
  4. Ca 13.30 avslutas dagen och då tar fritidsverksamheten vid.
  5. 2 dagar i veckan har förskoleklassen 60 minuters rörelsepass.
  6. En dag i månaden har Antistilla skola rörelsedag och då deltar självklart också förskoleklassbarnen.
  7. Som vårdnadshavare kan du följa ditt barns utveckling och lärande via SchoolSoft. 

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015