Elevhälsa

i nära samarbete med vårdnadshavare och vår elevhälsa värnar vi om att eleven ska få så goda förutsättningar som möjligt för att lära och utvecklas.

Elevhälsa

När barnet går i förskoleklass flyttas det över från BVC till Elevhälsan. I vårt elevhälsoteam ingår Marianne Jahnke skolläkare, Annette Berglund skolsköterska, Birgitta Tholander skolkurator, Lisbeth Ryderstedt specialpedagog och Peter Lagerroos barnpsykolog. Elevhälsan ska användas som ett verktyg i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete med att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Vår vision, en kropp och knopp i balans är ett sätt att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

  1. Elever i förskoleklass kallas till en kontroll som innefattar en rutinundersökning av mun, svalg, rygg samt att läkaren lyssnar på hjärta och lungor. Hos pojkar kontrolleras att bägge testiklarna finns i pungen. Dessutom görs en kontroll av motorik och balans. Vaccination mot påssjuka, mässlingen och röda hund, (MPR) görs också. Vi ser gärna att barnets vårdnadshavare är med vid undersökningen.
  2. I åk 1 undersöks eleverna av skolsköterskan. Undersökningen innefattar längd, vikt, syn och hörselkontroll.
  3. Eleverna i årskurs 2 träffar rektor och samtalar kring hur de upplever skolan, kamratrelationer och och annat som de tycker är viktigt.
  4. När du som vårdnadshavare vill komma i kontakt med vår skolsköterska, Annette Berglund eller vår skolläkare Marianna Jahnke ringer du Annette Berglund på 070-7537301 eller mejlar till a.berglund@antistilla.se
  5. Skolkurator når du via rektor.
  6. Skolsköterskan samtalar med eleverna i åk 3 kring hur de uppfattat sin skoltid på Antistilla och hur de upplever att gå vidare till annan skola i åk 4.

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015