Här hittar du kortfattad information

Ägarförhållanden, öppettider, läsårsdata och mycket mer! Antistilla skola för elever från förskoleklass till årskurs 3.

Antistilla skola från förskoleklass till årskurs 3

Verksamheten bedrivs av Antistilla AB som i sin tur är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Varken i Antistilla eller i Stiftelsen finns det några privata vinstintressen. Ett eventuellt ekonomiskt överskott används till förbättringar av fastigheterna, nyanskaffningar eller projekt som gynnar Antistillas och Stiftelsen verksamhet.

  1. Våra öppettider är 06.30 till 17.30. Våra öppettider styrs av vårdnadshavarnas behov av omsorg för sina barn och kan därför komma att variera från termin till termin.
  2. Läsårsdata, lovdagar, studiedagar, avslutningar mm. 2021-2022 hittar du via Schoolsoft.
  3. Öppethållande under sommaren. Fritids har öppet med undantag av 3 veckor, 2021 vecka 28, 29 och 30. Om behov av omsorg finns under perioden samarbeter vi med andra förskolor och fritidshem och erbjuder plats där.
  4. Medverkan för vårdnadshavare, du som vårdnadshavare är alltid välkommen att vara med i vår verksamhet. Något som är uppskattat av både elever och personal.
  5. Skolråd, varje årskurs utser 2 vårdnadshavare som reprenterar årsgruppern och som en gång per termin träffar rektor och några av skolans pedagoger för att diskutera kring övergripande frågor och förslag.
  6. Vad vi önskar av dig som vårdnadshavare är att du tar del av den information som vi publicerar här på hemsidan, i skolans entré, att ni kommer direkt till oss om ni har frågor eller funderingar så att vi kan föra dialog, svara, förklara och göra förändringar om så behövs. Vi vill också att du läser högt för ditt barn, gärna varje dag vilket medför att barnets möjlighet till läsinlärning ökar.

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015