Åsikter och tankar, klagomålshantering

Vi välkomnar åsikter och tankar och ser dem som en grund för att utveckla skolans verksamhet och för att skapa ett gott samarbete mellan hem och skola.

Åsikter, tankar och klagomålshantering

Vi strävar efter att föra en kontinuerlig dialog med er föräldrar och vara aktiva lyssnare till era åsikter och tankar. Det finns flera sätt att kommunicera på och vara delaktig i skolans verksamhet.

  1. Det dagliga mötet vid hämtning och lämning är en värdefull stund att förmedla information.
  2. Vill du prata med någon av skolans pedagoger så boka gärna in en tid.
  3. Skolans rektor, Liselotte Johanzon när du via mejl, telefon och besök på Antistillas expedition. 
  4. Allmänna frågor om skolan kan du få svar på om du ringer vår expedition, 08-57032070.
  5. Via skolrådet kan du göra dina åsikter och tankar. Varje årskurs representerar där av två föräldrar. Läs mer.
  6. Kom gärna och var med i vår verksamhet. Om möjligt meddela gärna ditt barn ansvarspedagog.
  7. Vi strävar efter en kontinuerlig dialog om du ändå inte kan tycka att du blir lyssnad för att du kan använda dig av vår klagomålshantering. Läs mer

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015