Presentation av våra styrelser

Stiftelsen Lagnövallen är ägare till Antistilla AB och fastigheterna som verksamheten bedrivs i. Stiftelsens verksamhet består av uthyrning av gymnastikhallen och övriga lokaler, bedriva evenemang och utbildning samt förvalta de egen ägda fastigheterna på bästa sätt. Stiftelsens och Antistilla vision är en kropp och knopp i balans. Antistilla bedriver förskola och skola upp till och med åk 3. Här nedan kan du läsa en kort beskrivning av Antistillas och Stiftelsens styrelser.

Antistilla och Stiftelsen Lagnövallens styrelser.

Antistillas styrelse

Max Ljungberg, styrelseorförande. Arbetar som biträdande rektor i Nacka kommun. Har tidgare varit politiskt aktiv i Värmdö och bl.a. som orförande i utbildningsnämnden. Har två vuxna barn har tidigare gått i Antistilla förskola och skola. 

Sofie Öhman, vice ordförande, Sofie har tidigare arbetat som utveckingsledare på Antistilla och har också erfarenhet av skolvärlden då hon tidigare arbetat som biträdande rektor i Nacka kommun. Arbetar Sofie som föreläsare och samtalscoach.

Maria Sigfridsdotter, ledmot, är utbildad lärare. Arbetar idag med framför allt marknadföring inom bygg och fastighetsbranchen. Marias 2 barn har tidigare gått i Antistilla förskola och skola.

Andrea Amble, ledamot, är utbildad jurist och har tidigare arbetat inom familjerätt och arbetar nu på riksrevisionsverket, Andre har tidigare varit elev i Antistilla skola.

Josefin von Walden, vd och ledamot. Josefin har sedan 1995 arbetat inom Antistillas samtliga verksamheter och är sedan 2018 vd för Antistilla.

 

Stiftelsen lagnövallens styrelse

Ancie Lind, ordförande. Tidigare vd, förskolechef och rektor för Antistilla. Arbetar idag med förvaltning och ekonomi för Antistilla och siftelsen. 

Mikael Lindström, vice ordförande. Mikael har lång erfarenhet av fastighetsfrågor och styrelseuppdrag genom eget och andras bolag. Mikaels barn har tidigare gått på Antistilla.

Jill Sterner, ledamot. Jill var en av initiativtagarna till grundenför Antistilla, dåvarande förldrakooperativet Toivo. Jill har lång och bred erfanehet av skolfrågor och skolvärlden som lärare, rektor och skolchef.

Charlotta Stenius, ledamot. Charlotta har tidigare arbetat som utvecklingsledare på Antistilla under 7 år och även 1 år som förskollärare. Lotta arbetar idag som biträdande rektor på Lidingö

 

 

 

 

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015