Antistilla
En kropp och knopp i balans!

Hos oss kan du lära, och utvecklas på ett lustfyllt sätt. För oss är fysik aktivitet lika viktig som mental, vilket genomsyrar alla våra verksamheter.

Evenemang & utbildning
Uthyrning av gymnastikhall

Stiftelsen Lagnövallen hyr ut gymnastikhallen kvällar och helger. Stiftelsen bedriver också evenemang och utbildning för företag, organisationer, föreningar och privatpersoner.

Förskola & skola
Från 1 års ålder till årkurs 3

Lustfullt, utvecklande lärande som ska leda till att eleverna då de lämnar oss har uppnått målen för årskurs tre, har en automatiserad motorik är nyfiken och motiverad att anta såväl fysiska som mentala utmaningar

Läs mer

Antistilla, lustfyllt, utvecklande, lärande i en strävan att uppnå en kropp & knopp i balans

Idag bedriver Antistilla förskola och skola. Stiftelsen Lagnövallen i sin tur bedriver uthyrning av lokaler, evenemang och utbildning. Vår vision en kropp och knopp i balans genomsyrar både stiftelsens och Antistillas verksamhet. Antistilla ägs av Stiftelsen Lagnövallen vilket innebär att det finns inga privata vinstintressen. Ett eventuellt överskott investeras i verksamheten och fastigheterna vilket säkerställer såväl Antistillas som stiftelsens framtid. Josefin von Walden VD Antistilla

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015