1987...

Bilden är tagen 2013, förskolans och skolans alla barn, pedagoger och ledning finns med på kortet. 1987 startade förskolans verksamhet och skolan startade 1999. Uthyrning av gymnastikhallen, evenemang och utbildning har i olika former pågått sedan 1991.

En lång, spännande och utvecklande resa

Redan på 1910-talet bedrevs det skola på Lagnövallen vilken lades ner 1938. Lagnövallen stod sedan tom under en tid och köptes av Anders och Olle Schager på 60-talet. De i sin tur donerade fastigheterna till KFUM:s gymnastikavdelningar som under en lång tid använde dem som träningsgård.

Här nedan kan du läsa om viktiga händelser under vår resa med verksamhet från förskola till idag förskola-skola-evenemang-uthyrning och utbildning.

 1. 1987 startades föräldrakooperativet Toivo i fastigheten som kallas för Gnetabo. Initiativtagare var föräldrar boende i närområdet. Personalen anställdes av Värmdö kommun och föräldrarna ansvarade för att i samråd med personalen driva och utveckla verksamheten. Lokalen hyrde kommunen av KFUM:s gymnastikavdelningar. Formen av kooperativ kallades för Värmdökooperativ. Chef för verksamheten är Ancie Lind.
 2. 1989 utökades verksamheten och efter förhandling med KFUM kunde lokaler tas i bruk även på Lagnövallen.
 3. 1991 invigdes den nya gymnastikhallen byggd för elitgymnastik.
 4. 1993 pågick diskussioner och förhandlingar kring i vilken form Toivo skulle fortsätta att drivas. Personalkooperativ, kommunal regi, föräldrakooperativ eller föreningsdrivet var alternativen.
 5. 1994 övertog KFUMs gymnastikavdelningar driften av barnomsorgsverksamheten och slog ihop den med den uthyrnings- och eventverksamhet som då fanns på Lagnövallen. Den då mest populära aktiviteten var Fångarna på Lagnövallen. Namnet på förskolan blev nu Norra Lagnö Förskola.
 6. 1997, KFUM Värmdö bildades och övertog verksamheten i syfte att skapa ett större lokalt engagemang kring idrottsverksamheten.
 7. 1998 spirade och diskuterades idén att utöka verksamheten med skola. En ansökan skickades till skolverket.
 8. 1999 Norra Lagnö skola startades med elever från förskoleklass upp till årskurs 3. Ancie Lind axlar rollen som rektor.
 9. 2002 Verksamheten lades över i ett av KFUM Värmdö helägt dotterbolag. Bolagets namn, Antistilla togs fram av Per Andrén. Ancie Lind utses till Vd.
 10. 2005 Stiftelsen Lagnövallen bildades och övertog ägandet av fastigheterna och bolaget Antistilla. Detta för att skapa en långsiktig och stabil form att bevara, förvalta och utveckla arvet efter bröderna Schager och den verksamhet som växt fram sedan 1987.
 11. 2008 görs en ansökan om att få bygga en ny lokal för förskoleverksamheten för de yngsta barnen, En ersättningslokal för Gnetabo i syfte att förbättra arbetsmiljön för såväl barn som pedagoger. 
 12. 2011 Ancie Lind lämna över sin tjänst som förskolechef och rektor till Ann-Christin Häggström.
 13. 2013 Efter 7 år av överklaganden till byggnadsnämnden, länsrätten och förvaltningsrätten kan äntligen lokalen börja byggas.
 14. 2014 Kära gamla Gnetabo säljs och 2 februari togs den nya lokalen som fått namnet Ängen i bruk.
 15. 2015 Lämnar Ann-Christine sitt uppdrag som förskolechef och rektor och Annika Edin tillträder som t.f. förskolechef och rektor.
 16. 2017 verksamheten firar 30 års jubileum!
 17. 2018 Uthyrning, evenemang och utbildning läggs from 2018-07-01 över till Stiftelsen Lagnövallen. Det innebär att Antistilla enbart bedriver förskola och skola.
 18. 2018 Annika Edin lämnar i juli sin tjänst som förskolechef och rektor och återgår som lärare och enhetsledare för skolans arbetslag. Maj-Len Ehrnsten tillträder som förskolechef och rektor 1 augusti.
 19. 2018 Ancie Lind lämnar i oktober sin tjänst som vd och ersattes av Josefin von Walden. Ancie kommer fortsättningsvis arbeta med övergripande administrations, förvaltningsuppgifter och som mentor för vd och rektor.
 20. 2020 Lämnar Maj-len Ehrnsten sitt uppdrag som rektor och ersätts from 1 januari 2021 av Nathalie Camilton.

 

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015