Utveckling och lärande

sker ständigt och leken är ett fantastiskt redskap för barnen att bearbeta intryck, lära och utvecklas. Vi erbjuder dig som vårdnadshavare flera sätt att delta i ditt barns utveckling och lärande och du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

Följ ditt barns utveckling och lärande

Du som vårdnadshavare är varmt välkommen att vara med i förskolans verksamhet. Något som både barn och personal verkligen uppskattar.

Att delta i verksamheten är ett ypperligt tillfälle att se och höra hur vi arbetar. Du kan också ställa frågor och föra dialog med våra pedagoger och våra barn.

  1. Den dagliga kontakten och dialogen vid hämtning och lämning är viktiga tillfälle att ge och ta information kring hur dagen har varit. 
  2. Genom det webbaserade verktyget SchoolSoft kan du följa ditt barn utveckling och lärande.
  3. Vi bjuder in till ett utvecklingssamtal varje läsår och om du önskar fler finns det möjlighet till det.
  4.  möten för vårdnadshavare beskriver vi vår verksamhet och hur vi arbetar för att stödja barnen i deras utveckling och lärande.
  5. Spontana eller inplanerade besök av dig som vårdnadshavare är alltid välkomna.

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015