Styrdokument

Här hittar du dokument som vår verksamhet utgår från. Förskolans läroplan, förskolans arbetsplan och likabehandlingsplan.

Styrdokument för förskolan

För att säkerställa en god kvalitet i förskolan finns det ett antal dokument som är övergripande och som styr verksamheten.

Här nedan kan du läsa mer om varje dokument och ladda ner de dokument du önskar:

  1. Förskolans läroplan, Lpfö 98 rev10, beskriver förskolans värdegrund och vilka mål och uppdrag som förskolans har. Du kan läsa den i sin helhet genom att följa länken till höger här på sidan.
  2. Antistillas förskolas arbetsplan beskriver hur vi arbetar för att uppnå målen i läroplanen, våra lokala mål och utvecklingsområden. Hämta här 
  3. Antistillas förskolas likabehandlingsplan beskriver hur vi arbetar med att förebygga all form av kränkande behandling och diskriminering och hur vi agerar om ett barn upplever sig kränkt eller diskriminerat. Hämta här

 

 

 

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015