Kvalitetsverktyg

För att säkerställa att vi arbetar utifrån läroplanen och övriga styrdokument bedriver vi ett systematiskt kvalitetsarbete som ni kan läsa mer om här. Som vårdnadshavare är du alltid välkommen med dina åsikter och tankar och i förskolerådet finns tillfälle att diskutera övergripande frågor som rör den dagliga verksamheten i förskolan.

Kvalitetssäkring av vårt arbete och verksamhet

Rektor är ansvarig för att leda och utveckla förskolans verksamhet, till sin hjälp har hon förskolans enhetsledare som är ansvarig för att leda, organisera och utveckla det pedagogiska arbetet på Vallen och Ängen.

För att kvalitetssäkra vårt arbete gör vi bl.a. så här:

  1. I vardagen är barnen med och utvärderar verksamheten och kommer med förslag på vad de önskar förändra.
  2. Förskollärarna utvärderar och planerar kontinuerligt enheternas verksamhet.
  3. På personalkonferenser har alla medarbetare möjlighet att diskutera kring det dagliga arbetet med barnen.
  4. I november har du som vårdnadshavare möjlighet att genom Antistillas årliga enkät ge din syn på verksamheten. 
  5. I februari ställer Värmdö kommun en kommunövergipande enkät, Pilen, till vårdnadshavare med barn i förskolan. 
  6. I maj sammanställs årets kvalitetsarbete med fokus på vad som framkommit i enkäter, intervjuer, samtal, förskoleråd, Bruk m.m. och vi undersöker om vi uppnått våra mål och fattar beslut om vilka mål som ska gälla för nästa läsår. Se Styrdokument och arbetsplan.

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015