Kropp och knopp i balans

är Antistillas vision för samtliga verksamheter. I våra gener ligger rörelsemönster lagrade i en ordningsföljd som barnet själv ska lära sig. För det krävs att barnet ges tillfälle att utveckla och träna sin motorik redan från födseln. Hjärnans utveckling sker i nära samspel med motorikens utveckling.

Mental och fysisk balans

Genom den motoriska utvecklingen får vi styrka, balans, stabilitet och ett automatiserat rörelsemönster.

Den motoriska utvecklingen sker i nära samspel med hjärnans funktioner och utveckling. I vår verksamhet betonar vi betydelsen av att träna det växande barnets motorik.

  1. Att klä på och av sig själv är till en början en stor motorisk utmaning. Vi ger barnen tid och möjlighet att träna utifrån där var och en befinner sig.
  2. Vardagssysslor som att duka, äta, duka av, torka, sopa, bädda, städa innehåller både fysiska och mentala utmaningar som leder till utveckling och lärande.
  3. När vi lämnar förskolans gård väljer vi ofta en krångligare väg framför den lätta. Ojämt underlag bidrar till att utveckla balansen.
  4. Vi ger barnen möjligheter att på ett lustfyllt sätt träna på grundrörelserna t.ex. genom att lägga in moment i vardagen som att rulla, åla, krypa, huvudlyft i mag- och ryggläge.
  5. Vi har regelbundna rörelsepass inomhus, utomhus och i vår fantastiska gymnatsikhall.
  6. Tillsammans med barnen arbetar vi med deras utveckling och lärande och bekräftar dem och utmanar dem lite extra då det är möjligt.

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015