Här hittar du kortfattad information

kring ägarförhållande, förskolans öppethållande, inskolning, föräldramedverkan och vad vi önskar av dig som vårdnadshavare.

Antistilla förskola från 1 till 5 års ålder

Verksamheten bedrivs av Antistilla AB som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Varken i Antistilla eller i Stiftelsen finns det några privata vinstintressen. Ett eventuellt ekonomiskt överskott används till förbättringar av fastigheterna, nyanskaffningar eller projekt som gynnar Antistillas och Stiftelsen verksamhet.

Förskolan bedrivs i våra två enheter, Ängen och Vallen.

  1. Våra öppettider är 06.30 till 17.30. Öppettiderna styrs av vårdnadshavares behov av omsorg och kan därför komma att variera från termin till termin. Vi följer Värmdö kommuns ramtider.
  2. Viktiga datum. 4 dagar per år utvärderar, planerar och utbildar sig förskolans personal tillsammans med ledningen och förskolan är då stängd. I juni har förskolan sin sommaravslutning.
  3. Öppethållande under sommaren. Vi har öppet med undantag av 3 veckor, vilka veckor som är aktuella 2021 meddelas inom kort. Om behov av omsorg finns under perioden samarbetar vi med andra förskolor och erbjuder plats där.
  4. Introduktion. Att börja på förskola är spännande och också en förändring för både barn och vårdnadshavare. Under introduktionen är vårdnadshavaren med sitt barn under förskolans olika rutiner och aktiviteter.
  5. Medverkan för vårdnadshavare. Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att vara med i vår verksamhet. Något som barnen och vi på förskolan verkligen uppskattar. På grund av pågående pandemi är detta tyvärr inte aktuellt.
  6. Förskoleråd. Varje enhet utser 2 vårdnadshavare som tre gånger per läsår träffar rektor och några av förskolans pedagoger för att diskutera och informera kring övergripande frågor och förslag. 
  7. Vad vi önskar av dig som vårdnadshavare. Att du tar del av den information som vi ger här på hemsidan, på SchoolSoft, i förskolans entréer, på barnens hyllor och på möte för vårdnadshavare. Om du har frågor eller funderingar så kom direkt med dem till oss så att vi kan svara, förklara eller förändra om det behövs.

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015