Åsikter och tankar - klagomålshantering

Vårdnadshavares tankar och åsikter är oerhört värdefulla för utvecklingen av vår verksamhet. Ni är alltid varmt välkomna att kontakta personal eller ledning med små som stora tankar och frågor.

Vårdnadshavares möjlighet till inflytande, information och dialog

För barnens bästa arbetar vi aktivt för att föra en kontinuerlig dialog vid lämning och hämtning och utveckla ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare.

Genom bl.a. möten för vårdnadshavare, utvecklingssamtal och förskoleråd lyssnar vi till  vårdnadshavare och försöker i så stor utsträckning som möjligt att ta hänsyn till synpunkter gällande planering och utförande av verksamheten.  

  1. En introduktion av förskolan är lika viktig för barn som vårdnadshavare. Inför att barnet ska börja på förskolan är ni välkomna att besöka oss och vi bjuder in till ett informationsmöte.
  2. Genom bl.a. Antisitillas egen enkät v 46 och Värmdö kommuns enkät i början av vårterminen erbjuder vi vårdnadshavare tillfälle att utvärdera verksamheten.
  3. Varje termin bjuder vi in till möte för vårdnadshavare där vi berättar om vår verksamhet, låter er föräldrar prova på det vi gör och diskuterar aktuella ämnen.
  4. En gång per läsår eller oftare erbjuder vi vårdnadshavare ett utvecklingssamtal om barnets trivsel, utveckling och lärande. Läs mer under länken till Schoolsoft.
  5. Två representanter för vårdnadshavare från respektive Ängen och Vallen inbjuds till förskoleråd en gång per termin eller oftare vid behov. Tillsammans med Förskolans ledning och pedagoger diskuteras där övergripande frågor. 
  6. Klagomålshantering, vi arbetar för och uppmanar till att föra en kontinuerlig dialog med vårdnadshavare för att skapa ett förtroendefullt samarbete. Om klagomål finns kan du läsa mer om våra rutiner. Läs mer

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015