Antistillas medarbetare

Arbetslaget leds av Annika Edin som är enhetsledare för skolans arbetslag.Maj-Len Ehrnstén är rektor och ytterst ansvarig. Maj-Len Ehrnstén är för närvarnade sjukskriven. Nathalie Camilton är under Maj-Lens frånvaro tf. rektor

I skolan arbetar lärare, förskollärare och barnskötare. Alla i ett arbetslag och med arbetstid i både undervisning och på fritids. Som stöd i det förebyggande och främjande arbetet för att eleverna ska nå de nationella målen finns elevhälsans kompetens bestående av skolsköterska, skolläkare, skolkurator skolpsykolog och specialpedagog.

Medarbetare i skolan

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015