Antistillas medarbetare

Arbetslaget leds av Karin Birke som är enhetsledare för skolans arbetslag. Annika Edin är rektor och ytterst ansvarig. För närvarande är Annika sjukskriven och Rolf Zetterberg är t.f. rektor tillsvidare.

I skolan arbetar lärare, förskollärare och barnskötare. Alla i ett arbetslag och med arbetstid i både undervisning och på fritids. Som stöd i det förebyggande och främjande arbetet för att eleverna ska nå de nationella målen finns elevhälsans kompetens bestående av skolsköterska, skolläkare, skolkurator skolpsykolog och specialpedagog.

Medarbetare i skolan

Kontakta oss

Antistilla
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
info@antistilla.se 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015