Frånvaroanmälan och ledigheter

Hör alltid av dig och meddela om ditt barn inte kommer att närvara. Tack på förhand!

Frånvaroanmälan och ansökan om ledighet

Om ditt barn inte kan närvara i skolan är det viktigt att du anmäler det till oss. Det gör du via Schoolsoft. Om du önskar ledigt för ditt/ert barn behöver du/ni som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Under skolloven är fritidsverksamheten i full gång och då är det viktigt att du meddelar om ditt barn kommer att närvara eller ej. Detta för att vi ska kunna planera verksamheten på bästa sätt.

  1. Frånvaroanmälan ska du göra före klockan 08.00 vi Schoolsoft.
  2. Ledighet ansöker du på en speciell blankett och läraren kan bevilja enstaka dagar och eventuell övrig ledighet beviljas av rektor. Ladda ner blanketten här.
  3. Förskoleklassen är from läsåret 2018-2019 obligatorisk och därför behöver ni ansöka om ledighet. 
  4. Rekommendationer när barnen är sjuka. I samråd med vår skolhälsovård har vi tagit fram ett dokument där du kan läsa rekommendationer då barnet är sjukt. Ladda hem här.

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015