Presentation av våra styrelser

Stiftelsen Lagnövallen är ägare till Antistilla och fastigheterna som verksamheten bedrivs i. Stiftelsens verksamhet består av uthyrning av gymnastikhallen och övrig lokale, bedriva evenemang och utbildning samt förvalta dom egen ägda fastigheterna på bästa sätt. Antistilla vars vision är en kropp och knopp i balans,bedriver förskola och skola upp till åk 3 Här nedan kan du läsa en kort beskrivning av Antistillas och Stiftelsens styrelsemedlemmarna.

Antistilla och Stiftelsen Lagnövallens styrelser.

Sofie Öhman är from den 1 november ordöfrande i både Antistilla och Stiftelsen Lagnövallen. Sofie har tidigare arbetat som utveckingsledare på Antistilla och har också erfarenhet av skolvärlden då hon tidigare arbetat som biträdande rektor i Nacka kommun. I dag arbetar Sofie som föreläsare och samtalscoach. Sofies ansvarsområde i Antistillas styrelsen är förskola och systematiskt kvalitetesarbete.

Ancie Lind, styrelsemedlem i stiftelsen och Antistilla. Tidigare vd, förskolechef och rektor för Antistilla. I dag är Ancie mentor för vd och förskolechef/rektor och arbetar med förvaltning och administration för både Antistilla och siftelsen. 

Max Ljungberg, styrelseledamot i både Antistilla och stiftelsen. Arbetar som biträdande rektor i Nacka kommun. Har tidigare haft politiskt uppdrag i Värmdö kommun, bl.a. som ordförande i utbildingsnämnden. Max har haft sina 2 barn i Antistilla förskola och skola. Max ansvarsområden i Antistilla är skolverksamheten och gällande lagstiftning kring förskola och skola. 

Josefin von Walden styrelseledamot i och vd för Antistilla. Josefin har sedan 1995 arbetat inom Antistillas samtliga verksamheter. Josefins roll är att tillsammans med styrelsen axla huvudmannarollen för Antistilla, ansvara för såväl Antistillas som siftelsens förvaltning och ekonomi. 

 

 

 

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015