Antistilla
En kropp och knopp i balans!

Hos oss kan du lära, och utvecklas på ett lustfyllt sätt. För oss är fysik aktivitet lika viktig som mental, vilket genomsyrar alla våra verksamheter.

Evenemang & utbildning
Uthyrning av gymnastikhall

Stiftelsen Lagnövallen hyr ut gymnastikhallen kvällar och helger. Stiftelsen bedriver också evenemang och utbildning för företag, organisationer, föreningar och privatpersoner.

Förskola & skola
Från 1 års ålder till årkurs 3

Lustfullt, utvecklande lärande som ska leda till att eleverna då de lämnar oss har uppnått målen för årskurs tre, har en automatiserad motorik är nyfiken och motiverad att anta såväl fysiska som mentala utmaningar

Läs mer

Antistilla, lustfyllt, utvecklande, lärande i en strävan att uppnå en kropp & knopp i balans

Jag har haft förmånen att följa verksamheten från start, något jag upplever en stor ödmjukhet inför. Att titta bakåt är hissnande då jag ser och tänker på all fantastisk utveckling och alla goda erfarenheter som åren gett mig. Tillsammans med Antistillas medarbetare verkar jag för att sprida vår vision på så många tänkbara sätt som möjligt.

Idag bedriver Antistilla förskola och skola. Stiftelen Lagnövallen i sin tur bedriver uthyrning av lokaler, evenemang och utbildning.

Vår vision en kropp och knopp i balans genomsyrar både stiftelsens och Antistillas verksamhet. Antistilla ägs av Stiftelsen Lagnövallen vilket innebär att det finns inga privata vinstintressen. Ett eventuellt överskott investeras i verksamheten och fastigheterna vilket säkerställer såväl Antistillas som stiftelsens framid. 

Ancie Lind, mentor Antistilla

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015