Ledig eller sjuk

Här hittar du information om sjuk och friskanmälan samt ledigheter. Om du planerar att ditt barn ska vara ledigt eller om ditt barn är sjukt är det viktigt att du anmäler det till oss. Likaså om du förändrar den vistelsetid för barnet som du tidigare har uppgett.

Hör av dig vid ledighet och sjukdom eller ändrade vistelsetider

Vi lägger vikt vid att vara ute så mycket som möjligt för att barnen bl.a. ska hålla sig friska och samtidigt erbjuda tillfällen till att träna motoriken, leka och lära. Vi strävar efter att ha en så hög personaltäthet som möjligt i förhållande till närvarande barn.

  1. Sjukanmälan, ring före kl 09.00 till förskolan på 08-57031373 eller till vår expedition 08-57032070 där du kan tala in ett meddelande om vi inte har möjlighet att svara. Berätta gärna vad ditt barn har för symptom eller sjukdom och hur länge du räknar med att barnet behöver vara hemma.
  2. Friskanmälan, hör gärna av dig dagen innan du räknar med att ditt barn ska komma tillbaka till förskolan. Ring på samma nummer som sjukanmälan.
  3. Ledighet, berätta för oss om du planerar att ditt barn ska vara ledigt från förskolan.
  4. Jul, sommar och en del skollov sätter vi upp lappar i enheternas entréer och ber er att fylla i om ert barn ska vara närvarande eller ledigt. Svaren ligger sedan som grund för vår personalplanering under dessa perioder.
  5. Rekommendationer när barnen är sjuka är ett dokument som vi tagit fram i samråd med vår skolhälsovård. Det kan vara svårt att avgöra hemma om barnet orkar vara på förskolan eller ej. Om vi ser och hör att barnet visar tecken på sjukdom eller inte orkar med dagen kontaktar vi er och ber er att snarast komma och hämta barnet. Läs mer
  6. Varje termin ber vi dig ange barnets vistelsetid och med den tiden som grund lägger vi sedan personalens schema. Ange gärna så exakta tider som möjligt för det gynnar barnen. Ändras behovet av barnomsorg, kontakta oss och lämna de nya tiderna. tack på förhand.

 

Kontakta oss

Antistilla
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
info@antistilla.se 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015