Teamaktiviter

Vill du svetsa i hop ditt arbetslag, ledningsgruppen? En aktiv kick off där du och övriga i gruppen får tillfälle att kommunicera och samarbeta i nya former.

Läs mer

Utmaningen på Antistilla

Här får du chansen att utmana dig själv, kollegor, chefen eller dina medarbetare. Du får också tillfälle att lära dig mer om hur du fungerar i samspel med andra.

Läs mer

Lustfyllt, utvecklande, och med möjlighet till förändring

Stiftelsen Langövallen erbjuder team och tävlingsaktiviteter, långsiktigt förändringsarbete, seminarier, föreläsningar, kurser om barns sensomotoriska utveckling.

Våra meriterade medarbetare med många års erfarenhet av ledarskap guidar dig genom den aktivitetsram du väljer. I all vår verksamhet strävar vi efter att uppnå en kropp och knopp i balans!

Varmt välkomna!

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
info@antistilla.se 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015